De Merken Mensen ‘verrijkt & verbindt’
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object

Spelregels & ballotage

Zoals elke zichzelf respecterende club, hanteert ook De Merken Mensen een aantal spelregels die van belang zijn voor de continuïteit en een goede gang van zaken. Een zekere strengheid is geboden, bij een al te grote vrijblijvendheid is uiteindelijk niemand gebaat. Play it by the rules!

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van De Merken Mensen is een bedrijfslidmaatschap, particulieren kunnen geen lid worden. Het lidmaatschap is persoonsgeboden en dus niet overdraagbaar op een andere persoon binnen de organisatie.

Op tijd

Ieder lid wordt geacht op tijd aanwezig te zijn op de vijf jaarlijkse bijeenkomsten. De aanvangstijd wordt ruim voorafgaand aan de bijeenkomst gecommuniceerd als ook de locatie en andere belangrijke details.

Afmelden

Afmelden voor een bijeenkomst dient uiterlijk plaats te vinden op de laatste werkdag voor de dag van de bijeenkomst, dus niet op de dag zelf. Dit kan per e-mail of telefonisch. Aanmelden voor een bijeenkomst en zonder afmelding niet op komen dagen, wordt niet gewaardeerd.

Opkomstverplichting

Ieder lid is verplicht minimaal drie van de vijf bijeenkomsten bij te wonen. Bij een opkomst van minder dan drie keer zal worden geïnformeerd naar de redenen van absentie en zullen, indien noodzakelijk, maatregelen volgen.

Vertrouwelijkheid

De bijeenkomsten vinden in besloten kring plaats. Ieder lid heeft een zwijgplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die tijdens de bijeenkomsten naar voren komt, ook aangaande de (vak)pers. Aan gegevens of nieuws uit bijvoorbeeld interviews, presentaties en wat dies meer zij wordt geen ruchtbaarheid gegeven. Hiertoe verplicht ook Business Connected als organisator van de bijeenkomsten zich. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de Raad van Advies.

SlideshowImage object
SlideshowImage object
SlideshowImage object
SlideshowImage object
SlideshowImage object
SlideshowImage object

Ballotage

Het niveau van het programma en de leden wordt bewaakt door de Raad van Advies van De Merken Mensen. Ieder kandidaat-lid wordt zorgvuldig geballoteerd. Kandidaat-leden moeten passen in het volgende profiel:

  • Werkzaam in de consumer good branche bij een producent, leverancier, retailer of etailer;
  • Je vult de functie in van marketing directeur of marketing manager en je bent beleidsbepalend binnen je bedrijf;
  • Je bent gedreven en je hebt een passie voor merken;
  • Je houdt ervan je kennis en kunde te delen met peers in een informele, gezellige sfeer.

Code of conduct

Deze gedragscode beschrijft de manier waarop Business Connected omgaat met de regels van het mededingingsrecht. Hij is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij Business Connected;  medewerkers, raadsleden, leden en hun organisaties. In deze gedragscode is opgenomen wat verboden is, toegestaan of toegestaan onder voorwaarden tijdens vergaderingen, bijeenkomsten, studiereizen of andere activiteiten van Business Connected. Als iedereen namelijk weet wat wel en niet mag, dan hoeft de club op zich en jouw lidmaatschap vanuit je organisatie geen issue te zijn. Deze code kun je opvragen via dagmar@businessconnected.nl

Aanmelden

Merken Mens, ben jij geprikkeld?
Klik dan hier om je aan te melden!